Logo_artmentos

We delen een visie op de wereld om ons heen en zijn gefascineerd over hoe wij als mensen ons verhouden tot onze omgeving en met elkaar omgaan. We zijn verwonderd door de kracht van de natuur, de continue cyclus van leven en dood, en de volharding waarmee we die willen kunnen regisseren. Het vermogen en het onvermogen die hand in hand gaan.

We laten ons inspireren door mens, natuur, literatuur, geschiedenis. In het werk dat we maken drukken we onze fascinatie en verwondering op verschillende manieren uit in vorm, taal en materiaal. De manier van verbeelden is verschillend, maar ook gelijk. Onderliggende thema’s, symboliek en referenties komen vaak overeen. We vertellen verhalen, werken figuratief en abstract, gelaagd, spelen met heersende opvattingen over concept, compositie en structuur. Voor ons zijn werkproces en materiaaleigenschappen bepalend in hoe het beeld zich ontwikkelt.

Ons werk is divers in aanpak en wijze van verbeelden.

artMenos

Marilyn Jongenelen (1967)

Tekenen en schilderen vanaf mijn jongste jaren, ik kan me niet anders herinneren, één met de omgeving, los van tijd. Of lezend over andere culturen, gedeelde verhalen, mythen, geloof, dat wat er ooit was en zich steeds opnieuw herhaalt. De fascinatie voor beeld- en vormentaal, voor de rijkheid, de betekenis, universele symboliek, de gelaagdheid ervan is er altijd geweest. Grotendeels autodidact, mijn eigen weg volgend, onderweg vaktechnieken lerend van anderen. Ik werk associatief en intuïtief, een verteller van verhalen.

Marilyn Jongenelen (1967)

Tekenen en schilderen vanaf mijn jongste jaren, ik kan me niet anders herinneren, één met de omgeving, los van tijd. Of lezend over andere culturen, gedeelde verhalen, mythen, geloof, dat wat er ooit was en zich steeds opnieuw herhaalt. De fascinatie voor beeld- en vormentaal, voor de rijkheid, de betekenis, universele symboliek, de gelaagdheid ervan is er altijd geweest. Grotendeels autodidact, mijn eigen weg zoekend, onderweg vaktechnieken lerend van anderen. Ik werk associatief en intuïtief, een verteller van verhalen.

Emile Quanjel (1961)

Als kunstenaar ben ik autodidact. Tekenend en verkennend vanaf mijn kleutertijd, ontstaat stap voor stap een eigen beeldtaal. Een rituele dans tussen mystiek en ratio, van verdwijnen en te voorschijn komen, van beheersing en improvisatie.

Opgeleid als architect ben ik werkzaam als ontwerper & onderzoeker & ontwikkelaar.

Inspiratie haal ik uit de poëzie van & verwondering voor de mens en de dingen, in het heden, verleden en toekomst.

Emile Quanjel (1961)

Als kunstenaar ben ik autodidact. Tekenend en verkennend vanaf mijn kleutertijd, ontstaat stap voor stap een eigen beeldtaal. Een rituele dans tussen mystiek en ratio, van verdwijnen en te voorschijn komen, van beheersing en improvisatie.

Opgeleid als architect ben ik werkzaam als ontwerper & onderzoeker & ontwikkelaar.

Inspiratie haal ik uit de poëzie van & verwondering voor de mens en de dingen, in het heden, verleden en toekomst.

Menu
error: Deze content is beschermd.