Disclaimer en privacy

Voorwaarden voor het gebruik van de website van ARTMENOS

Artikel 1: Toepasselijkheid en gebruik

Artikel 1.1

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.artmenos.nl. We behouden ons het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van een eventuele  webwinkel en algemene voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze website) geleverd worden. Voor zover deze aan de orde zijn, zijn deze terug te vinden op de website

Artikel1.2

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda.

Artikel 1.3

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. We aanvaarden  geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. We garanderen niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

Artikel 1.4

We zijn niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat we gelieerd zijn aan de desbetreffende organisatie, noch dat we de inhoud van de desbetreffende website onderschrijven.

Artikel 1.5

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina’s van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

Artikel 1.6
We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. We behouden ons het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen.

Artikel 1.7
Op de afbeeldingen berust auteursrecht.dit auteursrecht ligt bij de betreffende individuele maker die bij Artmenos is aangesloten. Ongeautoriseerd gebruik is niet toegestaan.

Artikel 1.8
Ongeautoriseerd gebruik van naam en logo van Artmenos is niet toegestaan.

Artikel 1.9
Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot Artmenos via het contactformulier op de website.

Artikel 2.: Cookies

Artmenos maakt gebruik van cookies op de website www.artmenos.nl. Wij gebruiken deze alleen om het websitegebruik functioneel technisch te kunnen optimaliseren.

Uiteraard is het ook mogelijk om cookies te blokkeren. U dient er rekening mee te houden dat bepaalde delen van de Artmenos website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Na het bezoek aan onze website kunt u cookies van uw computer verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Artikel 3: Privacystatement

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De website van het Artmenos is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat wij u van tijd tot tijd informeren over onze activiteiten en de door en/of producten. U kunt uw persoonsgegevens desgewenst laten aanpassen of uzelf weer laten uitschrijven wanneer u de informatie van ons niet meer wilt ontvangen. Dat kan door een email te sturen naar contact@artmenos.nl. Wij vernietigen dan uw persoonsgegevens uit ons bestand.

Aldus vastgesteld door Artmenos, te Breda op 1 september 2019

Menu
error: Deze content is beschermd.